Quint Friesen

Quint Friesen 1st 10A: Weissbier Sunshine Challenge 2022
Quint Friesen 1st 24A: Witbier Sunshine Challenge 2022
Quint Friesen 2nd 2C: International Dark Lager Sunshine Challenge 2021
Quint Friesen 1st 21B: Specialty IPA Hot ‘N Humid 2022
Quint Friesen 2nd 19A: American Amber Ale Hot ‘N Humid 2022
Quint Friesen 2nd 24A: Witbier Hot ‘N Humid 2022